Logga in

Till toppen av sidan

Information och FAQ kring covid-19

Här har vi samlat information angående covid-19 till dig som arbetar hos Frösunda Omsorg. Observera att situationen som råder ändras från dag till dag. Frösunda följer Folkhälsomyndighetens råd och vi uppdaterar våra direktiv utifrån det. Tänk därför på att informationen på denna sida snabbt kan ändras.

Har du frågor om covid-19?

Har du frågor hur coronasituationen ska hanteras i just ditt assistansuppdrag så är du välkommen att kontakta din chef.

Om du andra funderingar, så kontakta oss via formuläret.

770x344-INFORMATION-TILL-MEDARBETARE-3.png

PERSONLIG ASSISTANS

Vad gäller för Frösundas verksamheter i och med covid-19?

Frösundas verksamheter är att betrakta som samhällsviktiga och kan inte stängas ner eller begränsas på grund av risken för smittspridning. Det innebär att medarbetare på äldreboenden, sjukhus, gruppbostäder inom LSS samt personlig assistans arbetar med kunder som ibland är sjuka i smittsamma sjukdomar.

En enskild arbetstagare kan inte vägra att komma till arbetet med hänvisning till risk för att bli smittad.

Personliga assistenter hör till den grupp yrkesverksamma som kommer att få tillgång till barnomsorg även om förskolor skulle stänga.

Vad är viktigt för mig som personlig assistent att tänka på?
 • Följ de basala hygienrutinerna och Folkhälsomyndighetens råd. Grunden för att skydda dig själv och andra från smitta är basala hygienrutiner. Om du inte har kunskap om basala hygienrutiner ska du omgående göra Vårdgivarguidens e-utbildning. Frösunda har även informerat kunder och närstående om Folkhälsomyndighetens råd för hur man kan undvika smitta och smittspridning.
 • Ta ansvar! Om du börjar känna dig sjuk ska du stanna hemma. Ring inte till kund eller närstående, de ska inte fatta beslut om huruvida du som assistent kan jobba eller inte, det ansvaret ligger på dig som assistent. Sjukanmälan gör du till din verksamhetschef. På kvällar och helger görs sjukanmälan till centralbemanningen på 010-130 40 40.
 • Om du eller någon av dina närstående tillhör en riskgrupp uppmanas du att kontakta din läkare och berätta vad du arbetar med. Om läkaren bedömer att ditt arbete innebär en stor risk för dig kan det finnas möjlighet att få ett sjukintyg eller intyg om Smittbärarpenning.
 • Frösunda arbetar med att få ut adekvat skyddsutrustning till medarbetarna så fort en kund uppvisar symptom på covid-19. Om du som medarbetare är orolig för egen del, vänd dig till din verksamhetschef.
Hur smittar covid-19?

Covid-19 överförs via droppar från den smittade (saliv, spott, slem, snor och upphostningar samt möjligen även via kräkningar, urin och avföring) och kommer in i din kropp främst via munnen, näsan och ögonen. Smittan överförs från dig till andra främst via dina händer och i vissa fall via kläder och föremål som har smittsamma droppar på sig om du inte tillämpat basala hygienrutiner.

Vilka är vanliga symtom på covid-19?

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

Vad ska jag göra vid misstanke om att kunden är smittad av covid-19?
 • Om kund insjuknar i misstänkta symtom på covid-19 som feber och övre luftvägsinfektion, är det viktigt att snabbt tillsammans med kund vidta åtgärder så att vederbörande ”isoleras”. Det vill säga inte ägnar sig åt aktiviteter utanför hemmet.
 • Kontakta hälso- och sjukvården på samma sätt som ni eller kund vanligtvis kontaktar dem. Följ hälso- och sjukvårdens direktiv för den fortsatta vården. Kontakt brukar vara med kundens vård- eller hälsocentral, eller ring 1177. Ha symtomkartan redo som hjälp för att urskilja kundens symptom. Vid svåra symtom ring 112.
 • Hälso- och sjukvården kan svara på om kunden tillhör en riskgrupp. Det är viktigt att du eller kunden berättar att hen har personlig assistans och inte kan isolera sig själv hemma.
 • Kontakta din verksamhetschef för att diskutera bemanning, eventuell skyddsutrustning samt isolering.
 • Det är viktigt att du som personlig assistent har en god handhygien – följ basala hygienrutiner!
 • Om din kund är misstänkt eller konstaterad infekterad med corona, ta med ombyte och byt kläder vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem.
 • Verksamhetschefen ansvarar för att informera god man/förvaltare och övrig personal.
 • Tänk på att kunden behöver ha lämnat samtycke för att vi ska ha rätt att informera närstående. Detta vet din verksamhetschef.
Vad ska jag tänka på vid vård av kund med konstaterad covid-19?

OBS! Direktiven för skyddsutrustning kan förändras snabbt utifrån krav eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och smittskyddet. Var vaksam på att delar av det som står nedan kanske inte längre är giltigt om några dagar eller veckor. Ta alltid reda på dagsläget via din chef.

 • Vid vård av kund med konstaterad covid-19 bör du göra Socialstyrelsens utbildning med särskild inriktning på skyddsutrustning
 • Ladda ner dokumentet: Kortfattad information kring skyddsutrustning vid misstänkt och konstaterad covid-19 riktat till medarbetare
 • Använd den skyddsutrustning som finns tillgänglig. Medtag ombyte och byt kläder innan hemgång.
 • När delegerade arbetsuppgifter utförs – efterfråga skyddsutrustning hos ansvarig vårdgivare för att se vilka möjligheter de har att dela med sig.
 • Håll avstånd, minst 1,5–2 meter i alla moment som inte kräver direkt närkontakt. Tänk kreativt och uppmuntra kunden att göra så många saker som möjligt själv medan du står bredvid och ger stöd.
 • Var noggrann med din handhygien – peta dig inte i ansiktet!
 • För dig som arbetar med olika kunder i tät följd, tillämpa principen: Ta inte med dig smitta in och ta inte med dig smitta ut. Skapa slussar i lägenheter där byte av kläder, handtvätt och desinficering kan ske. Placera tillgänglig skyddsutrustning och ombyten av arbetskläder i slussarna, placera förslutningsbara tvättkorgar och sopkärl i slussarna.
 • Flytta inte runt utrustning eller hjälpmedel om det inte är absolut nödvändigt.
 • Ytdesinficera alla tagytor så ofta du hinner, minst 5 ggr/dag.
När ska jag stanna hemma?

Som personlig assistent är det alltid viktigt att inte arbeta när du känner dig sjuk eller har symtom. Extra viktigt är det i situationen vi befinner oss i nu, i och med den höga smittorisken av covid-19.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma från arbetet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att du med symtom ska försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till arbetet.

Sjukanmälan görs dagtid till verksamhetschef. På kvällar och helger sker sjukanmälan till centralbemanningen på 010-130 40 40.

Vad gäller om jag blir sjuk?

Från och med 1 november 2020 kan arbetsgivaren begära läkarintyg från dag 15 i sjukperioden (egen sjukdom) och från dag 8 vid VAB.  Reglerna gäller fram tills årsskiftet.

Om det blir en återgång till tidigare regelverk efter årsskiftet är fortfarande oklart. Vi följer noggrant utvecklingen av covid-19 i samhället och vi kommer även fortsatt att anpassa oss efter myndigheternas rekommendationer.

Sjukanmälan görs dagtid till verksamhetschef. På kvällar och helger sker sjukanmälan till centralbemanningen på 010-130 40 40.

Viktiga länkar för mer information

Vanliga frågor och svar om covid-19 hittar ni även på folkhälsomyndighetens webbsida.

ARBETSRÄTT

Hur kommunicerar vi med kunder och/eller närstående om en medarbetare konstateras vara smittad av covid-19?

Covid-19 är en sjukdom som omfattas av Smittskyddslagen. Det innebär att en person som tror att hen har covid-19 har en skyldighet att kontakta vården så fort som möjligt. Den som har sjukdomen måste sedan följa de råd och instruktioner som hen får av ansvarig läkare. Det är läkaren som avgör om en smittspårning ska inledas och vilka som kan ha exponerats för smittan och ska kontaktas. Vi som arbetsgivare får däremot INTE berätta för kunder och närstående om en medarbetare insjuknat, det faller under sekretess.

Arbetsplikt?

Våra verksamheter är att betrakta som samhällsviktiga och kan inte stängas ner eller begränsa verksamheten på grund av risken för smittspridning. En enskild arbetstagare kan inte vägra att komma till arbetet med hänvisning till risk för att bli smittad.

Som verksamhetschef är det dock viktigt att du lyssnar in dina medarbetare. Har du en närstående som tillhör riskgrupp, eller tillhör du kanske själv en riskgrupp? Meddela din verksamhetschef så hen har kännedom om det inför en eventuell smittspridning på din arbetsplats.

Om ni får en smittspridning på arbetsplatsen bör medarbetare som tillhör riskgrupp rådgöra med 1177 eller behandlande läkare.

Restriktioner för medarbetare?

Som arbetsgivare har vi rätt att leda och fördela arbetet. Vi kan be medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har däremot inte rätt att sätta upp regler för vad medarbetarna får göra på sin fritid. Arbetsgivaren kan alltså inte förbjuda medarbetare från att resa, delta i olika aktiviteter eller besöka sjuka släktingar.

Ledighet

När sjukfrånvaron ökar på arbetsplatsen kan det vara svårt att klara av den ordinarie bemanningen om många ordinarie medarbetare samtidigt är på semester. Därför är vi restriktiva med att godkänna nyansökningar om semester just nu.

SJUKDOM

Inget krav på läkarintyg från dag 8, gäller det alla sjukdomar?

Ja, medarbetaren behöver inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om hen har annan sjukdom än just covid-19.

Verksamhetschefen kan dock begära ett läkarintyg från dig med stöd av kollektivavtalet om hen har skäl att misstänka oegentligheter i sjukskrivningen.

Slopat karensavdrag

De nya reglerna innebär att Försäkringskassan betalar ut ersättning för den första dagen i sjukfallet retroaktivt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Den som fått karensavdrag får ansöka om ersättning för karensavdraget via Försäkringskassans e-tjänst Mina Sidor.

Har arbetsgivaren rätt att skicka hem en medarbetare som man misstänker är sjuk?

Arbetsgivaren kan skicka hem en medarbetare som man misstänker är sjuk med stöd i Arbetsmiljölagen om det finns en risk att medarbetaren sprider smitta.

Smittbärarpenning

Den som testas positivt för Covid-19 utan att vara sjuk eller väntar på provsvar kan ha rätt till Smittbärarpeng via Försäkringskassan (Gäller dock inte medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån). Är man istället smittad och sjuk uppbär man sjuklön som vanligt. För att ha rätt till Smittbärarpeng via Försäkringskassan krävs ett läkarintyg som styrker att man inte kan arbeta på grund av risken för smitta eller att man testats positivt för Covid-19.

Provtagning för covid-19

Personal i vård- och äldreomsorg ska enligt Folkhälsomyndigheten vara prioriterade för provtagning vid bekräftad exponering för Covid-19. Detta kan variera mellan regionerna som gör sina prioriteringar utifrån aktuellt behov och tillgängliga resurser.

Som arbetstagare har man i grunden inte rätt att gå till läkaren under arbetstid men i rådande läge och med omsorg om våra medarbetare och kunder bör vi i möjligaste mån göra det möjligt att ge ledigt för att gå till läkaren.

Frösunda följer regionernas provtagningsrutiner avseende vem som prioriteras för provtagning. Vi kan själva inte köpa in tester som inte är godkända av Läkemedelsverket eftersom det riskerar att ge fel provsvar.

ARBETSMILJÖ

Vad gäller för egentillverkad skyddsutrustning?

Det är inte längre tillåtet av Arbetsmiljöverket att i våra verksamheter använda egentillverkad utrustning. Detta då tillgången på godkänd, CE-märkt skyddsutrustning numera är god. 

Frösunda och Norlandia har byggt upp tre regionala depåer av skyddsmateriel för att stötta bolagens verksamheter runt om i landet. Tala med din verksamhetschef om du har frågor kring skyddsutrustning.

När måste man dokumentera att arbetstagare exponerats för det nya coronaviruset?

Det kommer mycket frågor kring huruvida Covid-19 bland medarbetare ska anmälas som arbetsskada. Arbetsmiljöverket har gått ut med följande information:

Arbetsgivaren är skyldig att dokumentera exponering för smitta som har konstaterats via provtagning om det står klart att exponeringen beror på ett tillbud eller olycka i samband med arbetstagarens arbetsuppgifter. Många människor har yrken där de träffar många andra personer under dagarna, allt från vårdpersonal till busschaufförer. Men till exempel att en person kliver på en buss, eller att man fikar med en kollega, ses inte som ett tillbud i föreskrifternas mening. Exponering eller smitta som skett i sådana sammanhang behöver därför inte dokumenteras.

Arbetsgivare ska dokumentera exponering för det nya coronaviruset som har skett på grund av att något brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker. Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.

Alltså, anmälan ska endast ske när båda nedanstående kriterier är uppfyllda:

 • exponering för smitta (det nya coronaviruset) har konstaterats via provtagning och
 • exponeringen har skett på grund av att något har brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker

Missade vi något?

Ställ en fråga till oss!

* Jag godkänner villkoren