Logga in

Till toppen av sidan

Information och FAQ kring covid-19

Här har vi samlat information angående covid-19 till dig som arbetar hos Frösunda Omsorg. Observera att situationen som råder ändras från dag till dag. Frösunda följer Folkhälsomyndighetens råd och vi uppdaterar våra direktiv utifrån det. Tänk därför på att informationen på denna sida snabbt kan ändras.

Har du frågor om covid-19?

Har du frågor hur coronasituationen ska hanteras i just ditt assistansuppdrag så är du välkommen att kontakta din chef.

Om du andra funderingar, så kontakta oss via formuläret.

770x344-INFORMATION-TILL-MEDARBETARE-3.png

PERSONLIG ASSISTANS

Vad gäller för Frösundas verksamheter i och med covid-19?

Frösundas verksamheter är att betrakta som samhällsviktiga och kan inte stängas ner eller begränsas på grund av risken för smittspridning. Det innebär att medarbetare på äldreboenden, sjukhus, gruppbostäder inom LSS samt personlig assistans arbetar med kunder som ibland är sjuka i smittsamma sjukdomar.

En enskild arbetstagare kan inte vägra att komma till arbetet med hänvisning till risk för att bli smittad.

Personliga assistenter hör till den grupp yrkesverksamma som kommer att få tillgång till barnomsorg även om förskolor skulle stänga.

Vad är viktigt för mig som personlig assistent att tänka på?
 • Följ de basala hygienrutinerna och Folkhälsomyndighetens råd. Grunden för att skydda dig själv och andra från smitta är basala hygienrutiner. Om du inte har kunskap om basala hygienrutiner ska du omgående göra Socialstyrelsens webbutbildning. Frösunda har även informerat kunder och närstående om Folkhälsomyndighetens råd för hur man kan undvika smitta och smittspridning.
 • Ta ansvar! Om du börjar känna dig sjuk ska du stanna hemma. Ring inte till kund eller närstående, de ska inte fatta beslut om huruvida du som assistent kan jobba eller inte, det ansvaret ligger på dig som assistent. Sjukanmälan gör du till din verksamhetschef. På kvällar och helger görs sjukanmälan till centralbemanningen på 010-130 40 40.
 • Om du eller någon av dina närstående tillhör en riskgrupp uppmanas du att kontakta din läkare och berätta vad du arbetar med. Om läkaren bedömer att ditt arbete innebär en stor risk för dig kan det finnas möjlighet att få ett sjukintyg eller intyg om Smittbärarpenning.
 • Frösunda har god tillgång till adekvat skyddsutrustning. Fråga din chef vilken utrustning du behöver och hur du ska använda den.
Hur smittar covid-19? Vilka är vanliga symtom på covid-19?
Vad ska jag göra vid misstanke om att kunden är smittad av covid-19?
 • Om kund insjuknar i misstänkta symtom på covid-19 som feber och övre luftvägsinfektion, är det viktigt att snabbt tillsammans med kund vidta åtgärder så att vederbörande ”isoleras”. Det vill säga inte ägnar sig åt aktiviteter utanför hemmet.
 • Kontakta hälso- och sjukvården på samma sätt som ni eller kund vanligtvis kontaktar dem. Följ hälso- och sjukvårdens direktiv för den fortsatta vården. Kontakt brukar vara med kundens vård- eller hälsocentral, eller ring 1177. Ha symtomkartan redo som hjälp för att urskilja kundens symptom. Vid svåra symtom ring 112.
 • Hälso- och sjukvården kan svara på om kunden tillhör en riskgrupp. Det är viktigt att du eller kunden berättar att hen har personlig assistans och inte kan isolera sig själv hemma.
 • Kontakta din verksamhetschef för att diskutera bemanning, eventuell skyddsutrustning samt isolering.
 • Det är viktigt att du som personlig assistent har en god handhygien – följ basala hygienrutiner!
 • Om din kund är misstänkt eller konstaterad infekterad med corona, ta med ombyte och byt kläder vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem.
 • Verksamhetschefen ansvarar för att informera god man/förvaltare och övrig personal.
 • Tänk på att kunden behöver ha lämnat samtycke för att vi ska ha rätt att informera närstående. Detta vet din verksamhetschef.
Vad ska jag tänka på vid vård av kund med konstaterad covid-19?

Information från FHM

Information från Socialstyrelsen

Kontrollera även vårdhygiens webb i din region.

Om du jobbar med kund med konstaterad covid-19 bör du även göra Socialstyrelsens utbildning med särskild inriktning på skyddsutrustning

När ska jag stanna hemma?

Som personlig assistent är det alltid viktigt att inte arbeta när du känner dig sjuk eller har symtom. Extra viktigt är det i situationen vi befinner oss i nu, i och med den höga smittorisken av covid-19.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma från arbetet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att du med symtom ska försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till arbetet.

Sjukanmälan görs dagtid till verksamhetschef. På kvällar och helger sker sjukanmälan till centralbemanningen på 010-130 40 40.

Viktiga länkar för mer information

Vanliga frågor och svar om covid-19 hittar ni även på folkhälsomyndighetens webbsida.

Vaccinering

Det är regionen som ansvarar för vaccinering av både kunder och medarbetare. Både kunder och medarbetare inom personlig assistans tillhör prioriterade grupper enligt Folkhälsomyndigheten. För att få veta mer om tidplan för vaccination mot Covid-19 gå in på 1177 i din region.

Företagsledningen inom Frösunda har gått ut med följande information avseende personalvaccinering

ARBETSRÄTT

Hur kommunicerar vi med kunder och/eller närstående om en medarbetare konstateras vara smittad av covid-19?

Covid-19 är en sjukdom som omfattas av Smittskyddslagen. Det innebär att en person som tror att hen har covid-19 har en skyldighet att kontakta vården så fort som möjligt. Den som har sjukdomen måste sedan följa de råd och instruktioner som hen får av ansvarig läkare. Det är läkaren som avgör om en smittspårning ska inledas och vilka som kan ha exponerats för smittan och ska kontaktas. Vi som arbetsgivare får däremot INTE berätta för kunder och närstående om en medarbetare insjuknat, det faller under sekretess.

Arbetsplikt?

Våra verksamheter är att betrakta som samhällsviktiga och kan inte stängas ner eller begränsa verksamheten på grund av risken för smittspridning. En enskild arbetstagare kan inte vägra att komma till arbetet med hänvisning till risk för att bli smittad.

Som verksamhetschef är det dock viktigt att du lyssnar in dina medarbetare. Har du en närstående som tillhör riskgrupp, eller tillhör du kanske själv en riskgrupp? Meddela din verksamhetschef så hen har kännedom om det inför en eventuell smittspridning på din arbetsplats.

Om ni får en smittspridning på arbetsplatsen bör medarbetare som tillhör riskgrupp rådgöra med 1177 eller behandlande läkare.

Restriktioner för medarbetare?

Som arbetsgivare har vi rätt att leda och fördela arbetet. Vi kan be medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har däremot inte rätt att sätta upp regler för vad medarbetarna får göra på sin fritid. Arbetsgivaren kan alltså inte förbjuda medarbetare från att resa, delta i olika aktiviteter eller besöka sjuka släktingar.

Ledighet

När sjukfrånvaron ökar på arbetsplatsen kan det vara svårt att klara av den ordinarie bemanningen om många ordinarie medarbetare samtidigt är på semester. Därför är vi restriktiva med att godkänna nyansökningar om semester just nu.

SJUKDOM

Vad gäller vid sjukdom, vab och Familjekarantän?

Observera att förändringar kan ske snabbt, dagsaktuell information hittar du här:

Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

ARBETSMILJÖ

Vad gäller för egentillverkad skyddsutrustning?

Det är inte längre tillåtet av Arbetsmiljöverket att i våra verksamheter använda egentillverkad utrustning. Detta då tillgången på godkänd, CE-märkt skyddsutrustning numera är god. 

Frösunda och Norlandia har byggt upp tre regionala depåer av skyddsmateriel för att stötta bolagens verksamheter runt om i landet. Tala med din verksamhetschef om du har frågor kring skyddsutrustning.

Vaccination mot Covid-19

Information till verksamhetschefer, personliga assistenter och övriga medarbetare angående vaccination för våra medarbetare. Vaccinationen mot Covid-19 är helt frivillig men Frösundas företagsledning rekommenderar starkt att alla tackar ja till erbjudandet om vaccinering mot Covid-19.

Vaccinering

Kan jag bli tvingad att vaccinera mig?

Nej, ingen kan tvingas att ta emot vaccin. Rätten att säga nej till vaccin är till och med grundlagsskyddad. ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp” står det i Regeringsformens andra kapitel och dit hör vaccineringar bland annat.

Måste jag tala om för arbetsgivare eller brukare i fall jag är vaccinerad eller inte?

Någon sådan skyldighet finns inte heller i lagar och avtal. Som arbetsgivare får vi heller inte lagra sådan information om våra medarbetare.

Däremot är man skyldig att berätta om man är smittad med en allmänfarlig sjukdom, enligt smittskyddslagen. Det gäller alla, inte bara anställda inom vård och omsorg.

Skyddar vaccination mot smittspridning?

Vaccinationen mot covid-19 skyddar dig själv från att bli allvarligt sjuk. Kunskapen är begränsad om vilken effekt vaccination mot covid-19 har mot asymtomatisk infektion, mot att vara smittsam och sprida viruset trots att man är vaccinerad samt hur länge vaccinet har en skyddande effekt.

Därför ska personal inom vård och omsorg som är vaccinerade fortsätta följa basala hygienrutiner och använda rekommenderad skyddsutrustning. Dessutom ska personal fortsätta följa gällande riktlinjer vid sjukdomssymtom.

Missade vi något?

Ställ en fråga till oss!

* Jag godkänner villkoren