Logga in

Till toppen av sidan

Förändringar i krav på läkarintyg vid sjukdom och VAB från och med 2020-12-16

Syftet med förändringarna är att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i. Förändringarna gäller under begränsade perioder. Nedan kan du läsa vad som gäller för respektive ersättning.

Sjukpenning – gäller till och med 31 januari

Om din första sjukdag är den 15 december eller senare behöver arbetsgivaren inte ha läkarintyg från dig förrän efter dag 21 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller till och med 31 januari 2021.

I vissa fall kan du behöva lämna ett läkarintyg till din arbetsgivare dag 15.Om din första sjukdag är före den 15 december 2020 så behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden.

Ersättning för vab – gäller till och med 30 april

Från och med 15 december behöver du som förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn vid dag åtta, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 april 2021.

Nya rekommendationer om Familjekarantän

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler.

Det är läkaren eller särskilda smittspåningsteam som beslutar om förhållningsregler, inte arbetsgivaren eller medarbetaren. Verksamhetschef har rätt att begära ett läkarintyg som styrker att medarbetaren omfattas av reglerna om familjekarantän.

Den som inte får gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra arbetet hemifrån ska istället ansöka om Smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Om medarbetaren sedan blir sjuk ska hen sjukanmäla sig som vanligt enligt enhetens rutiner.