Logga in

Till toppen av sidan

Information om Familjekarantän och Läkarintyg

Här kommer uppdaterad information om familjekarantän och läkarintyg.

Nya rekommendationer om Familjekarantän

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler.

Det är läkaren eller särskilda smittspåningsteam som beslutar om förhållningsregler, inte arbetsgivaren eller medarbetaren. Verksamhetschef har rätt att begära ett läkarintyg som styrker att medarbetaren omfattas av reglerna om familjekarantän.

Den som inte får gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra arbetet hemifrån ska istället ansöka om Smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Om medarbetaren sedan blir sjuk ska hen sjukanmäla sig som vanligt enligt enhetens rutiner.

Förändringar i krav på läkarintyg vid sjukdom

Från och med 1 november 2020 kan arbetsgivaren begära läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.

Vid VAB kan arbetsgivaren begära läkarintyg från dag 8.

Reglerna gäller fram tills årsskiftet.

Om det blir en återgång till tidigare regelverk efter årsskiftet är fortfarande oklart. Vi följer noggrant utvecklingen av covid-19 i samhället och vi kommer även fortsatt att anpassa oss efter myndigheternas rekommendationer.